Wilde plannen

Wilde plannen betrekt jongeren bij de leefbaarheid en de toekomst van een dorp.

Opdrachtgever:     

 * Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)

Link:     

 * www.wildeplannen.tv

Wilde plannen geeft jongeren een stem en brengt hen op een laagdrempelige manier in contact met dorpsraden en bewonersorganisaties.